Vaccination

Vi är mycket stolta över att i mer än 30 år fått vaccinera många tusentals trevliga patienter hos oss. Av den erfarenhet och kunskap vi fått under dessa år kan vi med rätta kalla oss för just - Din kompletta vaccinationsmottagning.

Förboka en din vaccination via receptionen hos någon av våra sjuksköterskor så slipper Du onödiga väntetider! Samtliga vaccinationer sker efter ordination och överinseende av läkare.

Vaccination i stockholm

Bältros

Bältros är en infektionssjukdom som orsakas av samma virus som vattkoppor. Vanliga symtom är smärta och blåsor på huden, som ofta sitter som ett bälte på ena sidan av kroppen. Du kan ha ont under lång tid. Du kan bara få bältros om du tidigare har haft vattkoppor. Däremot kan du inte bli smittad med bältros av att träffa någon som har vattkoppor. Boka tid för din vaccination hos oss!

(Källa: www.1177.se)

Pris

Pris: 1550:-

Boka tid

Bältros

Bältros orsakas av samma virus som vattkoppor. När du har haft vattkoppor stannar viruset kvar i din kropp för resten av livet. Viruset kan bli aktivt igen och då får du bältros.

Om Polio

Polio är en virussjukdom som smittar med avföring och sprids via infekterat vatten och avlopp. Viruset kan skada ryggmärgen och ibland leda till att man blir förlamad.

 

I Sverige vaccineras alla barn mot polio och därför har sjukdomen inte funnits här på många år. Viruset finns idag kvar i ett fåtal länder i Asien och Afrika. Om man planerar att åka till ett land där polio finns ska man försäkra sig om att man har fullständigt vaccinationsskydd. Man kan annars riskera både att själv få sjukdomen och att sprida den vidare. Många som smittas av viruset blir inte själva sjuka, men kan ändå smitta andra.

 

De allra flesta som får polio blir helt friska. Några få blir förlamade, vanligtvis i benen. Man kan också bli förlamad i andningsmusklerna, och då är sjukdomen livshotande om man inte får vård. Polio är ofta en allvarligare sjukdom ju äldre man är när man smittas.

 

Om man har haft polio som barn kan man många år senare få besvär på nytt, så kallad postpolio. Man kan då bli svag i musklerna och mycket trött i kroppen.

 

Polio brukar börja med att man får feber, blir trött, får huvudvärk och kräks. Ett fåtal får sedan en inflammation i ryggmärgen som kan orsaka förlamningar.

 

Det finns ingen behandling mot polio. Om man blir förlamad i andningsmusklerna behöver man få hjälp att andas av en respirator.

 

Vaccination mot polio

Eftersom vaccination mot polio sedan länge ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet har så gott som alla som är yngre än 50 år fått minst fyra doser av vaccinet, vilket ger ett mycket bra skydd mot sjukdomen. För säkerhets skull är rekommendationen för vuxna att du vaccinerar dig med en femte dos om du besöker ett land med polio. I Sverige får du poliovaccination med spruta men i andra länder är det vanligt i form av droppar som du sväljer. Det skyddet kan ibland behöva kompletteras med sprutor.

 

Om du inte har något skydd alls mot polio behöver du få tre doser vaccin under ett halvår, och en fjärde dos minst fyra år efter den tredje dosen. Därefter har du livslångt skydd. Om du inte hinner få de tre doserna före resan ska du ändå påbörja vaccinationen eftersom du får ett visst skydd mot sjukdomen. När du kommer hem bör du fullfölja vaccinationen.

 

Sprutan med vaccin får du på utsidan av överarmen. Du kan vaccinera dig mot polio när du är gravid och när du ammar. Barn som följer barnvaccinationsprogrammet har skydd och behöver inte vaccineras mot polio inför en resa. Barn som inte har vaccinerats enligt programmet blir vaccinerade med samma intervall som ovaccinerade vuxna.  Äldre barn får sprutan med vaccin på överarmens utsida, småbarn får sprutan med vaccin på lårets framsida.  (Källa till texten ovan om Polio: www.1177.se)

 

Hos oss kan Du vaccinera Dig mot polio.

Vanligtvis brukar vi rekommendera ett kombinationsvaccin som skyddar mot polio, difteri, kikhosta och stelkramp.

Våra sjuksköterskor i samråd med läkare rekommenderar Dig till den bästa lösningen.

Om Difteri

Difteri smittar med saliv, till exempel om man kysser varandra eller dricker ur samma glas. Sjukdomen finns framför allt i vissa länder i Afrika, i Indien och Indonesien. Vaccination rekommenderas för alla, inte bara om man ska resa utomlands.

 

Vaccination mot difteri ingår det svenska barnvaccinationsprogrammet och de allra flesta som har genomgått programmet har därför ett skydd åtminstone till 30-årsåldern. Har det gått mer än 20 år sedan man fick den senaste sprutan behöver man vaccineras igen. I regel ges då vaccin som innehåller en kombination av vaccin mot difteri och stelkramp och ofta också vaccin mot kikhosta. Eftersom det är bättre att få sprutan hemma istället för på resmålet kan man passa på i samband med att man ska resa.

 

Om man har fått alla doser i barnvaccinationsprogrammet behöver man få en ny dos om det har gått mer än 20 år sedan man fick den senaste sprutan.

 

Har man inte ett skydd sedan tidigare behöver man vaccineras vid tre tillfällen. För att få ett bra skydd rekommenderar vaccintillverkarna att man får:

 

– den första dosen ungefär ett år innan man ska resa

– den andra dosen en till två månader efter den första

– den tredje dosen fem till tolv månader efter den andra

 

Om man inte hinner få alla tre doserna innan man reser ska man påbörja vaccinationen eftersom man ändå får ett visst skydd mot sjukdomen. När man kommer hem bör man fullfölja vaccinationen.

 

Om man får en fjärde dos tio år efter den tredje dosen har man skydd mot difteri i minst 20 år.

 

Man brukar få sprutan med vaccin på utsidan av överarmen.

 

Man kan vaccineras mot difteri både när man är gravid och när man ammar. De barn som följer det svenska barnvaccinationsprogrammet behöver inte vaccineras mot difteri inför en resa. Barn som inte har vaccinerats enligt programmet kan vaccineras med samma intervall som ovaccinerade vuxna. (Källa till texten ovan om Difteri: www.1177.se)

 

Hos oss kan du vaccinera Dig mot difteri.

 

Vanligtvis brukar vi rekommendera ett kombinationsvaccin som skyddar mot polio, difteri, kikhosta och stelkramp eller ett som skyddar mot stelkramp, difteri och kikhosta. Våra sjuksköterskor i samråd med läkare rekommenderar Dig till den bästa lösningen.

Om Stelkramp

Man riskerar att få stelkramp när ett sår kommer i kontakt med stelkrampsbakterier som finns i jord. Man kan också smittas genom bett av vissa djur. Sjukdomen finns i hela världen och vaccination rekommenderas för alla, inte bara om man ska resa utomlands.

 

Vaccination mot stelkramp ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Om man har följt det har man skydd upp till tio år efter tredje vaccinationen och tjugo år efter fjärde vaccinationen. Om man är osäker på om man har stelkrampsskydd bör man kontakta vården.

 

Eftersom det är bättre att få sprutan hemma istället för på resmålet kan man passa på i samband med att man ska resa.

 

Har man inte ett skydd sedan tidigare behöver man vaccineras vid tre tillfällen. För att få ett bra skydd rekommenderar vaccintillverkarna att man får:

 

– de två första doserna med en till två månaders mellanrum

– den tredje dosen sex till tolv månader efter den första.

 

Om man inte hinner få alla tre doserna innan man reser ska man påbörja vaccinationen eftersom man ändå får ett visst skydd mot sjukdomen. När man kommer hem bör man fullfölja vaccinationen.

 

Får man en fjärde dos fem till tio år efter den tredje dosen har man skydd mot stelkramp i 20 år.

 

Man brukar få sprutan med vaccin på utsidan av överarmen. Man kan vaccineras mot stelkramp både när man är gravid och när man ammar. De barn som följt barnvaccinationsprogrammet behöver inte vaccineras mot stelkramp inför en resa. Barn som inte har vaccinerats enligt programmet kan vaccineras med samma intervall som ovaccinerade vuxna. Äldre barn brukar få sprutan med vaccin på överarmens utsida, småbarn brukar få sprutan på lårets framsida. (Källa till texten ovan om Stelkramp: www.1177.se)

 

Hos oss kan du vaccinera Dig mot stelkramp.

 

Vanligtvis brukar vi rekommendera ett kombinationsvaccin som skyddar mot polio, difteri, kikhosta och stelkramp eller ett som skyddar mot stelkramp, difteri och kikhosta. Det finns också ett vaccin som bara skyddar mot stelkramp. Våra sjuksköterskor i samråd med läkare rekommenderar Dig till den bästa lösningen.

Om Kikhosta

Kikhosta är en sjukdom nästan alla barn är vaccinerade mot. Kikhosta ger långvarig hosta. För de flesta går kikhostan över av sig själv, men för barn yngre än 1 år kan infektionen bli allvarlig.

Pris

DT (stelkramp) 275:-
Boostrix Polio (stelkramp, difteri, kikhosta, polio) 510:-

Boka tid

Tel: 08-545 816 70

Mail: info@stockholmmedicaloffice.se

Kikhosta

Kikhosta är en sjukdom nästan alla barn är vaccinerade mot. Kikhosta ger långvarig hosta. För de flesta går kikhostan över av sig själv, men för barn yngre än 1 år kan infektionen bli allvarlig.

Om Hepatit A & B

Hepatit A

 

Hepatit A orsakas av ett virus som ger en inflammation i levern. Oftast får man i sig viruset med mat eller dryck. Om man har hepatit A kommer viruset ut med avföringen, och om man inte tvättar händerna noga efter toalettbesök kan smittan föras vidare till mat eller vatten. I vatten kan viruset överleva länge och finns ibland i till exempel ostron och musslor som levt i vatten där smittan finns.

 

Sjukdomen går över av sig själv efter några veckor. De flesta blir helt friska, men man kan vara trött en lång tid efteråt. Det är bara människor som kan få sjukdomen.

 

Det finns tre typiska sjukdomsfaser som de flesta vuxna som insjuknar går igenom. Först känns det som att man har fått influensa med huvudvärk, feber, trötthet och allmän värk i kroppen. I nästa fas kan man tappa aptiten, må illa och ibland kräkas. Till sist brukar huden och ögonvitorna bli gulaktiga. Samtidigt som den gula färgen ökar försvinner de tidiga symtomen, men tröttheten kan finnas kvar länge. Man kan också få ledvärk och klåda.

 

Hepatit B

 

Hepatit B orsakas av ett virus som gör att man får en inflammation i levern. Viruset finns i levern men också i blodet och andra kroppsvätskor. Smittan kan överföras om man får in smittat blod i kroppen och det är också vanligt att man blir smittad vid sexuella kontakter. Även mycket små mängder blod kan överföra smittan, till exempel om man använder eller sticker sig på en använd spruta.

 

Efter att man smittats dröjer det två till sex månader innan symtomen visar sig. Man smittar ungefär sex veckor innan man blir sjuk och tre till sex månader, ibland längre, efter att man känner sig frisk. Nästan alla som får hepatit B blir friska, men några har kvar sjukdomen hela livet, så kallad kronisk hepatit B. Då kan man leva som vanligt men man ska undvika att belasta levern med till exempel alkohol och tänka på smittorisken.

 

Barn under fem år får sällan symtom och bara ungefär hälften av de vuxna som har hepatit B får symtom. Eftersom man kan bära på hepatit B virus utan att känna sig sjuk kan man sprida smitta utan att man vet om det.

 

Det finns tre typiska faser som många med akut hepatit, men inte alla, går igenom. Först känns det som om man har fått influensa med huvudvärk, feber, trötthet, ledvärk och allmän värk i kroppen. I nästa steg kan man tappa aptiten och må illa, ibland kräks man. Under den sista fasen brukar huden och ögonvitorna bli gulaktiga. Samtidigt som den gula färgen ökar försvinner de tidiga symtomen, bortsett från tröttheten.

 

Man kan vaccinera sig mot Hepatit B. Vaccinationen (Engerix) består av tre doser, varav två doser tas innan resan och en tredje efter sex månader. Vaccination bör påbörjas en månad innan resan.

Pris

Hepatit A, gulsot, (Havrix) vuxen 490:-/dos (2 doser)

Hepatit A, gulsot, (Havrix) barn, 1-15 år 390:-/dos (2 doser)

 

Hepatit B, gulsot (Engerix) vuxen 410:-/dos (3 doser)

Hepatit B, gulsot (Engerix) barn, 0-15 år 350:-/dos (3 doser)

 

Hepatit A+B, gulsot (Twinrix) vuxen 630:-/dos (3 doser)

Hepatit A+B, gulsot (Twinrix) barn, 1-15 år 480:-/dos (3 doser)

Boka tid

Tel: 08-545 816 70

Mail: info@stockholmmedicaloffice.se

Hepatit

(Twinrix) Då tar man två doser innan resan för fullgott skydd, fyra veckor mellan doserna samt en tredje dos efter 6-12 månader. Tre doser av det kombinerade vaccinet ger minst 30 års skydd mot hepatit A samt livslångt skydd mot hepatit B.

Pris

HPV – Livmoderhalscancer Gardasil 9: 2190:-

HPV – Livmoderhalscancer Gardasil 4: 1530:-

Boka tid

Tel: 08-545 816 70

Mail: info@stockholmmedicaloffice.se

HPV

Om Gula febern

Gula febern är en virussjukdom som finns i delar av Afrika och och Sydamerika. Många länder kräver obligatoriskt intyg om vaccination mot Gula Febern, detta gäller i vissa fall länder som inte själva är infekterade med Gula Febern. Till många länder krävs endast intyg vid inresa från ett infekterat land och inte vid direkt resa från Sverige.

 

Gula Febern är en mycket allvarlig sjukdom som varje år kräver tiotusentals liv; symptomen inkluderar feber, illamående, smärta i kroppen och skador på levern. Eftersom viruset skadar just levern gör att huden blir gulfärgad, därav namnet ”gula febern”.

 

Sjukdomen sprids med myggor. Däremot smittar den inte vid direktkontakt mellan människor. Det tar mellan tre till sex dagar från att man smittats tills man blir sjuk.

 

Gula febern är en livshotande sjukdom och plötsliga epidemier kan orsaka hög dödlighet. Cirka 200.000 insjuknar enligt WHO varje år i gula febern. Av dessa dör cirka 30.000 människor.

 

Här finner Du en länk, som enligt uppgift skall vara världens ständigt mest uppdaterade lista, innehållande alla världens länder med information om Gula Febern och vilka regler som gäller för just det landet:

http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/infectious-diseases-related-to-travel/yellow-fever-malaria-information-by-country

Här finner Du en länk med vanliga frågor och svar om Gula Febern:

http://www.cdc.gov/yellowfever/qa/index.html

Då erhåller ett intyg som kan vara nödvändigt enligt listan i länken ovan. Du kan också läsa mer under varje land på vår egen hemsida.

Kontakta oss redan idag för att boka en tid för vaccination inför Din resa så slipper Du onödiga väntetider!

Välkommen att ringa oss på 08-545 816 70 eller maila oss i formuläret nedan:

Pris

Pris: 570:-

Boka tid

Tel: 08-545 816 70

Mail: info@stockholmmedicaloffice.se

Gula febern

Gula Febern är en mycket allvarlig sjukdom som varje år kräver tiotusentals liv; symptomen inkluderar feber, illamående, smärta i kroppen och skador på levern. Eftersom viruset skadar just levern gör att huden blir gulfärgad, därav namnet ”gula febern”.

Kolera

Dukoral

 

Kolera är en diarrésjukdom som orsakas av en bakterie. Kolera sprids bland annat med förorenat vatten eller mat. Sjukdomen finns oftast i länder med dåligt fungerande vatten och avloppsrening.

 

Turistdiarré är ett samlingsnamn på de magbesvär som man kan få under resor, i regel i länder med dålig vatten- och avloppsrening. Den vanligaste orsaken till turistdiarré är bakterier av olika slag som sprids mellan människor.

 

Smittan sprids framförallt via vatten eller mat som inte är tillagad. Det kan till exempel röra sig om råa skaldjur, kallskuret och kranvatten. Även mat som inte är ordentligt kokt eller stekt kan ge turistdiarré. Det finns inget helt säkert sätt att undvika att bli smittad. Om man har turistdiarré är det vanligt att man även har feber, magknip, illamående och kräkningar.

 

Det brukar ta mellan ett halvt till två dygn från att man blir smittad till att man blir sjuk. Sjukdomen går ofta över inom tre till fyra dagar.

 

Det finns ett drickbart vaccin, Dukoral, som skyddar mot kolera.

Pris

Ducoral (Kolera, turistdiarré) 1 dos: 300:-

Boka tid

Tel: 08-545 816 70

Mail: info@stockholmmedicaloffice.se

Dukoral

Turistdiarré är ett samlingsnamn på de magbesvär som man kan få under resor, i regel i länder med dålig vatten- och avloppsrening. Den vanligaste orsaken till turistdiarré är bakterier av olika slag som sprids mellan människor.

Om Tyfoid

Tyfoid sprids med mat och dryck. Du bör vaccinera dig mot tyfoid om du ska stanna mer än tre veckor och äta på enkla matställen utanför turistområden. Detsamma gäller om du ska leva tillsammans med ortsbefolkningen i områden i Afrika, Central- och Sydamerika, Oceanien och Sydostasien där sjukdomen finns.

 

Du får vaccinet mot tyfoid antingen med en spruta eller genom att svälja kapslar. Om du har försämrat immunförsvar, exempelvis hiv, eller om du behandlas med cellhämmande läkemedel, cytostatika eller med höga kortisondoser under lång tid, bör du få vaccinet som spruta. Detsamma gäller om du är gravid.

 

Vaccination med spruta:

Du vaccineras med spruta vid ett tillfälle. Du bör vaccineras senast två veckor före resan för att ha ett bra skydd på resmålet. Det går att få sprutan närmare avresedagen. Det ger inte lika bra skydd men är bättre än att inte vaccineras alls.

 

För att ha fortsatt skydd behöver du en ny dos vart tredje år. Sprutan med vaccin får du på utsidan av överarmen.

 

Vaccination med kapslar:

Om du vaccineras med kapslar tar du:

  • den första kapseln ungefär tre veckor innan du ska resa

  • den andra kapseln två dagar efter den första kapseln

  • den tredje kapseln två dagar efter den andra kapseln.

 

Kapseln ska sväljas hel och tas med kallt vatten en timme innan måltid. Kapslarna ska förvaras i kylskåp tills de ska användas. De kan förvaras i rumstemperatur och är då hållbara i ett dygn. Läkemedlet är ljuskänsligt och ska därför förvaras i originalförpackningen.

 

Kapslar mot tyfoid ger skydd mot sjukdomen i tre år. Behöver du fortsatt skydd görs vaccineringen om.

 

All erfarenhet visar att du kan få vaccin i spruta när du är gravid. Du kan vaccineras med spruta eller med kapslar när du ammar. Barn som är äldre än två år kan få vaccin i spruta. De brukar få vaccinet på utsidan av överarmen. Barn som är äldre än fem år kan få vaccinet med kapslar med samma intervall som vuxna.  (Källa till texten ovan om Tyfoid: www.1177.se)

Pris

Pris: 400:-

Boka tid

Tel: 08-545 816 70

Mail: info@stockholmmedicaloffice.se

Tyfoid

Tyfoid sprids med mat och dryck. Du bör vaccinera dig mot tyfoid om du ska stanna mer än tre veckor och äta på enkla matställen utanför turistområden. Detsamma gäller om du ska leva tillsammans med ortsbefolkningen i områden i Afrika, Central- och Sydamerika, Oceanien och Sydostasien där sjukdomen finns.

Om MPR (Mässling, påssjuka, röda hund)

Majoriteten av svenska barn och ungdomar, födda 1982 och senare, har vaccinerats och har därmed fått ett sannolikt livslångt skydd mot dessa sjukdomar. Ovaccinerade personer rekommenderas vaccination med en dos MPR-vaccin före utlandsresa. MPR-vaccination ingår i svenska barnvaccinationsprogrammet.

Pris

Pris: 490:-

Boka tid

Tel: 08-545 816 70

Mail: info@stockholmmedicaloffice.se

MPR

Majoriteten av svenska barn och ungdomar, födda 1982 och senare, har vaccinerats och har därmed fått ett sannolikt livslångt skydd mot dessa sjukdomar.