Vaccination

Vi är mycket stolta över att i mer än 30 år fått vaccinera många tusentals trevliga patienter hos oss. Av den erfarenhet och kunskap vi fått under dessa år kan vi med rätta kalla oss för just - Din kompletta vaccinationsmottagning.

Förboka din vaccination via receptionen hos någon av våra sjuksköterskor så slipper Du onödiga väntetider! Samtliga vaccinationer sker efter ordination och överinseende av läkare.

Vaccination i stockholm