Boostrix Polio (Difteri, Stelkramp, Kikhosta och Polio)

 

Pris: 510:-

 

Polio är en virussjukdom som smittar med avföring och sprids via infekterat vatten och avlopp. Viruset kan skada ryggmärgen och ibland leda till att man blir förlamad.

I Sverige vaccineras alla barn mot polio och därför har sjukdomen inte funnits här på många år. Viruset finns idag kvar i ett fåtal länder i Asien och Afrika. Om man planerar att åka till ett land där polio finns ska man försäkra sig om att man har fullständigt vaccinationsskydd. Man kan annars riskera både att själv få sjukdomen och att sprida den vidare. Många som smittas av viruset blir inte själva sjuka, men kan ändå smitta andra.

De allra flesta som får polio blir helt friska. Några få blir förlamade, vanligtvis i benen. Man kan också bli förlamad i andningsmusklerna, och då är sjukdomen livshotande om man inte får vård. Polio är ofta en allvarligare sjukdom ju äldre man är när man smittas.

Om man har haft polio som barn kan man många år senare få besvär på nytt, så kallad postpolio. Man kan då bli svag i musklerna och mycket trött i kroppen.

Polio brukar börja med att man får feber, blir trött, får huvudvärk och kräks. Ett fåtal får sedan en inflammation i ryggmärgen som kan orsaka förlamningar.

Det finns ingen behandling mot polio. Om man blir förlamad i andningsmusklerna behöver man få hjälp att andas av en respirator.

 

Vaccination mot polio

Eftersom vaccination mot polio sedan länge ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet har så gott som alla som är yngre än 50 år fått minst fyra doser av vaccinet, vilket ger ett mycket bra skydd mot sjukdomen. För säkerhets skull är rekommendationen för vuxna att du vaccinerar dig med en femte dos om du besöker ett land med polio. I Sverige får du poliovaccination med spruta men i andra länder är det vanligt i form av droppar som du sväljer. Det skyddet kan ibland behöva kompletteras med sprutor.

Om du inte har något skydd alls mot polio behöver du få tre doser vaccin under ett halvår, och en fjärde dos minst fyra år efter den tredje dosen. Därefter har du livslångt skydd. Om du inte hinner få de tre doserna före resan ska du ändå påbörja vaccinationen eftersom du får ett visst skydd mot sjukdomen. När du kommer hem bör du fullfölja vaccinationen.

Sprutan med vaccin får du på utsidan av överarmen. Du kan vaccinera dig mot polio när du är gravid och när du ammar. Barn som följer barnvaccinationsprogrammet har skydd och behöver inte vaccineras mot polio inför en resa. Barn som inte har vaccinerats enligt programmet blir vaccinerade med samma intervall som ovaccinerade vuxna.  Äldre barn får sprutan med vaccin på överarmens utsida, småbarn får sprutan med vaccin på lårets framsida.  (Källa till texten ovan om Polio: www.1177.se)

 

Vaccination mot Difteri

Difteri smittar med saliv, till exempel om man kysser varandra eller dricker ur samma glas. Sjukdomen finns framför allt i vissa länder i Afrika, i Indien och Indonesien. Vaccination rekommenderas för alla, inte bara om man ska resa utomlands.

Vaccination mot difteri ingår det svenska barnvaccinationsprogrammet och de allra flesta som har genomgått programmet har därför ett skydd åtminstone till 30-årsåldern. Har det gått mer än 20 år sedan man fick den senaste sprutan behöver man vaccineras igen. I regel ges då vaccin som innehåller en kombination av vaccin mot difteri och stelkramp och ofta också vaccin mot kikhosta. Eftersom det är bättre att få sprutan hemma istället för på resmålet kan man passa på i samband med att man ska resa.

Om man har fått alla doser i barnvaccinationsprogrammet behöver man få en ny dos om det har gått mer än 20 år sedan man fick den senaste sprutan.

Har man inte ett skydd sedan tidigare behöver man vaccineras vid tre tillfällen. För att få ett bra skydd rekommenderar vaccintillverkarna att man får:

 

– den första dosen ungefär ett år innan man ska resa

– den andra dosen en till två månader efter den första

– den tredje dosen fem till tolv månader efter den andra

 

Om man inte hinner få alla tre doserna innan man reser ska man påbörja vaccinationen eftersom man ändå får ett visst skydd mot sjukdomen. När man kommer hem bör man fullfölja vaccinationen.

Om man får en fjärde dos tio år efter den tredje dosen har man skydd mot difteri i minst 20 år.

Man brukar få sprutan med vaccin på utsidan av överarmen.

Man kan vaccineras mot difteri både när man är gravid och när man ammar. De barn som följer det svenska barnvaccinationsprogrammet behöver inte vaccineras mot difteri inför en resa. Barn som inte har vaccinerats enligt programmet kan vaccineras med samma intervall som ovaccinerade vuxna. (Källa till texten ovan om Difteri: www.1177.se)

 

Vaccination mot Stelkramp

Man riskerar att få stelkramp när ett sår kommer i kontakt med stelkrampsbakterier som finns i jord. Man kan också smittas genom bett av vissa djur. Sjukdomen finns i hela världen och vaccination rekommenderas för alla, inte bara om man ska resa utomlands.

Vaccination mot stelkramp ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Om man har följt det har man skydd upp till tio år efter tredje vaccinationen och tjugo år efter fjärde vaccinationen. Om man är osäker på om man har stelkrampsskydd bör man kontakta vården.

Eftersom det är bättre att få sprutan hemma istället för på resmålet kan man passa på i samband med att man ska resa.

Har man inte ett skydd sedan tidigare behöver man vaccineras vid tre tillfällen. För att få ett bra skydd rekommenderar vaccintillverkarna att man får:

 

– de två första doserna med en till två månaders mellanrum

– den tredje dosen sex till tolv månader efter den första.

 

Om man inte hinner få alla tre doserna innan man reser ska man påbörja vaccinationen eftersom man ändå får ett visst skydd mot sjukdomen. När man kommer hem bör man fullfölja vaccinationen.

Får man en fjärde dos fem till tio år efter den tredje dosen har man skydd mot stelkramp i 20 år.

Man brukar få sprutan med vaccin på utsidan av överarmen. Man kan vaccineras mot stelkramp både när man är gravid och när man ammar. De barn som följt barnvaccinationsprogrammet behöver inte vaccineras mot stelkramp inför en resa. Barn som inte har vaccinerats enligt programmet kan vaccineras med samma intervall som ovaccinerade vuxna. Äldre barn brukar få sprutan med vaccin på överarmens utsida, småbarn brukar få sprutan på lårets framsida. (Källa till texten ovan om Stelkramp: www.1177.se)

 

Vaccination mot Kikhosta

Kikhosta är en sjukdom nästan alla barn är vaccinerade mot. Kikhosta ger långvarig hosta. För de flesta går kikhostan över av sig själv, men för barn yngre än 1 år kan infektionen bli allvarlig.

Vaccinationsmottagningar

Rådgivning & tidsbokning

08-545 816 70

Info@stockholmmedicaloffice.se

Boka online
Öppettider
Klinik – Vasastan
Klinik – Östermalm
Klinik – Norra Djurgårdsstaden