Utbildning HLR (Hjärt- och lungräddning)

Hjärt- och lungräddning (HLR) är en livräddningsteknik som är användbar i många nödsituationer som till exempel hjärtattack, nära drunkning och hjärt- och andningsstillestånd. Stockholm Medical Office rekommenderar att alla, lekman som medicinsk personal, går en HLR-utbildning/kurs med jämna mellanrum för att hålla sin kunskap uppdaterad.

Det är mycket bättre att göra något än att inte göra ingenting alls. Om du är rädd för att dina kunskaper eller förmågor inte är 100 procent fullständiga, kom ihåg att skillnaden mellan att göra något och göra ingenting kan vara någons liv.

HLR

Utbildning på ert företag

Längd: ca 2 timmar
Antal deltagare: 1-12 personer
Pris: SEK 2500 (ex moms) per kurstillfälle
Plats: Ert företag
kontakta oss / Boka kurs

Kursen innehåll

I kursen lär ni er nyttiga kunskaper om hur man ger livräddande hjärt- och lungräddning i kombination med hanterande av en hjärtstartare. Utbildningen behandlar teoretiska och praktiska moment där ni kursdeltagare lär er hjärt- och lungräddning (HLR), att agera rätt vid luftvägsstopp samt hantera en hjärtstartare på bästa sätt.

Hjärt-lungräddning
Stabilt sidoläge
Hjärtstartare

Majoriteten av tiden av utbildningen går ut på praktiskt övande på varsin HLR-docka. Genom den praktiska träningen får deltagarna lära sig och blir säkra på hur en situation i verkligheten skall behandlas. I kursen tränas även stabilt sidoläge på varandra för att känna hur det känns med en riktigt människa.

Råd från Stockholm Medical Office

Outbildad

Vi rekommenderar att om du inte gått utbildning i HLR ska du endast HLR med händer. Det innebär alltså oavbruten bröstkomprimering på 100 till 120 en minut tills ambulans anländer (beskrivs mer i detalj nedan). Du behöver inte försöka rädda andning.

Fullt utbildad

Om du är välutbildad och säker på din förmåga, kontrollera om det finns en puls och andning. Om det inte upptäcks andning eller puls inom 10 sekunder bör du börja med bröstkomprimering. Börja HLR med 30 bröstkomprimeringar innan du ger två räddningsandetag.

Tränad men ringrostig

Om du tidigare har fått HLR-utbildning men inte är helt säker på dina förmågor, gör du bara bröstkomprimering med en hastighet av 100 till 120 per minut. (Detaljer beskrivna nedan.)

Ovanstående råd gäller vuxna, barn och spädbarn som behöver HLR, men inte nyfödda (spädbarn upp till 4 veckor gamla).

HLR kan hålla syresatt blod flödande till hjärnan och andra vitala organ tills en mer definitiv medicinsk behandling kan återställa en normal hjärtrytm.

När hjärtat stannar kan bristen på syresatt blod orsaka hjärnskador på bara några minuter. En person kan dö inom 8 till 10 minuter.

För att lära sig HLR ordentligt rekommenderar vi att boka en utbildning/kurs med en av våra certifierade instruktörer för första hjälpen inklusive HLR och hur man använder en hjärtstartare (AED).

Om du är outbildad och har tillgång till en telefon, ring 112 eller ditt lokala nödnummer innan du börjar HLR. Sändaren kan instruera dig i rätt procedurer tills hjälp kommer.

Innan du börjar HLR, kontrollera följande

Är miljön säker för personen?

Är personen medveten eller medvetslös?

Om personen verkar medvetslös, knacka eller skaka på axeln och fråga högt: ``Är du okej?``

Om personen inte svarar och två personer är tillgängliga, låt en person ringa 112 eller det lokala nödnumret och få hjälp med instruktioner, och låt den andra personen börja HLR.

Om du är ensam och har tillgång till en telefon, ring 112 eller ditt lokala nödnummer innan du börjar HLR. Hämta hjärtstartare om en är tillgänglig.

Kompressioner: Återställ blodcirkulationen

1. Lägg personen på ryggen på en fast yta.

2. Placera dina knän bredvid personens nacke och axlar.

3. Placera bakre handflatan på mitten av personens bröst, mellan bröstvårtorna. Lägg din andra hand ovanpå den första handen. Håll armbågarna raka och placera axlarna direkt ovanför dina händer.

4. Använd din övre kroppsvikt (inte bara dina armar) när du trycker rakt ner på (komprimera) bröstet minst 5 centimeter (men inte mer än 6 centimeter). Tryck hårt med en hastighet av 100 till 120 kompressioner per minut.

5. Om du inte har utbildats i HLR, fortsätt bröstkompressionerna tills det finns tecken på rörelse eller tills ambulanspersonal tar över. Om du har utbildats i HLR, fortsätt med att med jämna mellanrum öppna luftvägen och rädda andning.

Luftvägar: Öppna luftväg

Om du är tränad i HLR och har utfört 30 bröstkomprimeringar, öppna personens luftväg med huvud-lutning, haklyftsmanöver. Lägg handflatan på personens panna och luta försiktigt tillbaka huvudet. Lyft sedan haken försiktigt framåt för att öppna luftvägen.

Andning: Andas åt personen

Räddningsandning kan vara andning från mun till mun eller andning från mun till näsa om munnen är allvarligt skadad eller inte kan öppnas.

När luftvägen är öppen (med hjälp av haklyftmanövern), kläm fast näsborrarna för mun-till-mun-andning och täck personens mun med din och gör blås ut luft.

Förbered dig på att ge två räddningsandetag. Ge det första räddningsandetaget som varar en sekund. Se samtidigt att bröstet stiger. Om det stiger, ge det andra andetaget.

Om bröstet inte reser sig haklyftmanövern och ge sedan det andra andetaget. Trettio bröstkompressioner följt av två räddningsandningar anses vara en bästa cykeln. Var noga med att inte ge för många andetag eller andas med för mycket kraft.