Stockholm Medical Office

Vaccination

Zostavax & Shingrix

Bältros

Bältros är en mycket jobbig sjukdom som drabbar väldigt många. Man kan dessutom få bältros flera gånger. Shingrix är ett modernt vaccin som används för att förebygga bältros och är på flera olika sätt bättre än Zostavax.

Vaccination – Intervall

Shingrix: Skyddet anses i nuläget vara åtminstone 10 år men sannolikt betydligt längre.

Zostavax: Skyddet anses i nuläget vara ca 10 år.

Prislista – Klicka här

Stamaril

Grundskydd

Gula febern är en mycket farlig virussjukdom orsakad som sprids via myggor i Sydamerika och Afrika.

Vid insjuknande i Gula febern blir du allvarligt sjuk med kraftig huvudvärk, ont i musklerna, hög feber och gulsot som en påföljd av leverinflammation. Vid gula febern får du även blod i avföring och kräkningar. Sjukdomen har hög dödlighet.

Genom att vaccinera dig mot gula febern kan du förhindra att få sjukdomen.​ Vaccinet heter Stamaril.

Vaccination – Intervall

Vid vaccination mot gula febern får du ett livslångt skydd

Prislista – Klicka här

FSME Immun

Fästingvaccin (TBE)

Fästingöverförd hjärninflammation, TBE, är en allvarlig sjukdom som överförs till människor via fästingar. Någon behandling mot TBE finns inte. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där TBE-smitta förekommer.

TBE-virus finns bland annat hos smågnagare. De blir inte själva sjuka men kan överföra virus till fästingar, som via saliven överför det vidare till nästa djur eller människa som fästingen biter. Fåglar och större däggdjur kan transportera infekterade fästingar längre sträckor.

Åldersgräns

TBE-vaccin ges till barn från och med att de fyller 1 år.

Vaccination – Intervall

Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser. Vanligtvis får man två doser med 1–3 månaders mellanrum. Tredje dosen kan tas tidigast efter 5 månader och högst 12 månader efter dos 2. Tredje dosen bör ges inom samma fästingsäsong, eller åtminstone innan den följande fästingsäsongen börjar.

För att behålla ditt skydd behöver du ta en fjärde dos tre år efter tredje dosen och därefter en dos vart femte år. Alternativt vaccinationsschema kan vara aktuellt om du är äldre eller har nedsatt immunförsvar.

Prislista – Klicka här 

Typ såhär?

Havrix, Engerix & Twinrix

Hepatit A & B

Hepatit A är en sjukdom som sprids genom förorenad mat och dryck och kan bli väldigt allvarlig vid insjuknande. Hepatit A finns över hela världen men du löper störst smittorisk när du reser till länder som håller lägre standard på sitt vatten och avlopp.

Du bör vaccinera dig mot hepatit A när du reser till stora delar av Asien, Oceanien, Afrika, Sydamerika, Europa och Nordamerika.

Hepatit B är en sjukdom som sprids genom blod och vid oskyddat sex. Hepatit B är en sjukdom som ger en inflammation i levern. Några som får hepatit B blir aldrig av med sjukdomen.

Vaccination – Intervall

Twinrix (Hepatit A & B):

Dos 1: Inget skydd

Dos 2: Skydd mot hepatit A+B i ca ett år

Dos 3: Skydd mot hepatit A i 30-40 år och ett livslångt skydd mot hepatit B

Havrix (Hepatit A):

Doserna ges med ett rekommenderat intervall om 12 månader för kontinuerligt skydd och som lägst 6 månader mellan doserna. Två doser ger dig ett fullgott skydd i 30-40 år.

Engerix (Hepatit B):

Dos 1: Inget skydd

Dos 2: Skydd mot hepatit B i ca ett år

Dos 3: Livslångt skydd mot hepatit B

Prislista – Klicka här

Triaxis

Grundskydd

Grundskyddet skyddar mot difteri, stelkramp (tetanus), kikhosta (pertussis). Detta vaccin ingår som en del av barnvaccinationsprogrammet och ska fyllas på i 20-årsintervaller.

Difteri drabbar främst luftvägarna som svullnar upp och kan leda till syrebrist, men kan även leda till nerv- och hjärtproblem.

Stelkramp (tetanus) är numera ovanlig i Sverige på grund av massvaccination. Sjukdomen orsakar muskelstelhet och kraftiga muskelspasmer som kan vara smärtsamma och livshotande.

Kikhosta orsakar svåra hostattacker som även kan vara livshotande på grund av syrebrist. Symtom på kikhosta kan även visa sig i form av luftrörskatarr, lunginflammation och krampanfall.

Vaccination – Intervall

Efter en dos räknar med med ca 30 års skydd mot stelkramp, 20 års skydd mot difteri och ca 10 års skydd mot kikhosta.

Prislista – Klicka här

Dukoral

Kolera

Kolera är en bakteriesjukdom som gör att man får svår diarré. Kolera sprids genom föroreningar i vatten och mat och förekommer ofta i länder som har sämre vatten- och avloppssystem.

Karakteristiska symtom för kolera är hög feber och vattentunna diarréer som gör att du blir väldigt trött och svag. Kolera kan även framkalla magsmärtor och illamående.

Vaccination – Intervall

För personer mellan 1-6 års ålder

Tre doser, tagna med en veckas mellanrum mellan varje ger sex månaders skydd. Efterföljande doser som tas inom sex månader från den senast tagna dosen förlänger skyddet mot kolera med ytterligare sex månader.

För personer som är 6 år och äldre

Två doser med en veckas mellanrum ger två års skydd. Efterföljande doser som tas inom två år från den senast tagna dosen förlänger skyddet mot kolera med ytterligare två år.

Prislista – Klicka här

Vaxigrip

Influensavaccin

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset sprids genom luften och framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig.

Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer:

 

 • Du är 65 år eller äldre.
 • Du är gravid efter vecka 12.
 • Du har en hjärtsjukdom.
 • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Du har en mycket kraftig övervikt.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har flera funktionsnedsättningar.
 • Du som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk av någon annan orsak kan också rekommenderas att vaccinera dig.

 

Vaccination – Intervall

När du har vaccinerat dig har du ett skydd mot de varianter av viruset som ingår i årets vaccin. Skyddet varar högst ett år och nästa år kan det vara en ny variant av influensaviruset som orsakar influensa. Därför behöver du vaccinera dig varje år.

Prislista – Klicka här

Prevenar & Pneumovax

Lunginflammation

Lunginflammation kan drabba alla och ge allvarliga komplikationer. Sjukdomen drabbar framförallt äldre personer, sjuka eller personer med nedsatt immunförsvar. Lyckligt nog finns vaccin mot lunginflammation.

Det finns två olika typer av vaccin mot lunginflammation: Prevenar och Pneumovax. Pneumovax subventioneras av landstinget om du tillhör en riskgrupp och blir därför gratis medan Prevenar får bekostas själv. Prevenar anses vara ett bättre vaccin som skyddar bättre.

Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer:

 • Du är 65 år eller äldre.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar eller saknar mjälte.
 • Du har cystisk fibros.
 • Du har ett kokleaimplantat inopererat.

Vaccin rekommenderas också vid vissa andra sjukdomar och tillstånd, men då kan det först behövas en bedömning av ditt behov av vaccin. Det beror på att risken för att få en allvarlig infektion även påverkas av andra saker. Du kan behöva vaccin om till exempel något av följande stämmer:

 • Du har en kronisk sjukdom i hjärtat, lungorna eller levern
 • Du har kronisk njursvikt.
 • Du har en sjukdom som gör att lungorna fungerar sämre eller att det är svårt att hosta, till exempel en kronisk neurologisk sjukdom.
 • Du har diabetes.
 • Du röker eller har ett missbruk av alkohol.

Vaccination – Intervall

Pneumovax – En dos.

Prevenar – Två doser med ett intervall om minst två månader mellan doserna. Friska personer behöver vanligtvis inte en andra dos. Dock kan personer med en ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion (till exempel personer som inte har någon mjälte eller om den inte fungerar korrekt) eventuellt rekommenderas en till dos av vaccinet, vanligtvis mellan 3 och 5 år efter den första dosen.

Prislista – Klicka här

Tabletter

Malaria

Malaria är en allvarlig sjukdom som orsakas av parasiter som sprids via myggor i länder med tropiskt klimat som Afrika, Sydamerika och Sydostasien. Den största risken för smitta är på kvällar och nätter då myggorna kommer fram.

Det finns olika typer av förebyggande läkemedel mot malaria. Gemensamt är dock att inget ger ett hundraprocentigt skydd, och ännu finns inget resevaccin att tillgå. Det är viktigt att ha i åtanke om du skulle få symtom som beror på malaria. Sjukdomen kräver läkarvård där snabb behandling kan vara livsavgörande.

Vaccination – Intervall

För att få recept på förebyggande läkemedel behöver du boka en tid till en av våra läkare. Medicinen skickas med ett elektroniskt recept som kan hämtas ut på valfritt apotek.

Prislista – Klicka här

Priorix

Mässling, Påssjuka
och Röda hund

Ett kombinationsvaccin som innehåller försvagat mässling-, påssjuke-, och röda hundvirus.

Vaccination – Intervall

Efter vaccinationsserien som omfattar två doser ger vaccinet ett praktiskt taget komplett skydd mot samtliga sjukdomar som omfattas. Man räknar med att effekten är livslång.

Prislista – Klicka här

Nimenrix & Menveo

Meningokocksjukdom

Meningokocksjukdom är en så kallad epidemisk hjärnhinneinflammation som orsakas av bakterier och kan leda till blodförgiftning (sepsis). I värsta fall kan det leda till dödsfall och ge livslånga besvär.

Sjukdomen förekommer framförallt i Afrika, men finns i hela världen. Vid utlandsresa till Afrika rekommenderas därför vaccination mot meningokocker. Vaccination inför pilgrimsfärden till Saudiarabien (Hajj) är exempelvis ett krav.

Vaccination – Intervall

Vaccinet ger ett fullgott skydd efter en dos. Därefter behövs en påfyllnad var femte år för ett kontinuerligt skydd.

Prislista – Klicka här

Rabipur

Rabiesvaccin

Rabies är en sjukdom som smittar genom salivet från rabiessmittade djur som till exempel oftast hundar.

Genom att vaccinera sig mot sjukdomen kan du skydda dig. Du behöver ofta inte vaccinera dig om du ska göra en kortare resa, men vid längre resor eller flytt till annat land rekommenderar vi rabiesvaccin.

Vaccination – Intervall

För att få ett bra skydd mot rabies inför resan ska du vaccineras vid två tillfällen. Den första dosen bör ske en månad före avresa. Den andra dosen tas i regel en vecka efter dos ett.

Prislista – Klicka här

Vivotif

Tyfoid

Tyfoid är en sjukdom som sprids genom en bakterie via mat och dryck. Vi rekommenderar att du vaccinerar dig om du skall vistas i ett land som har sjukdomen i mer än 3 veckor och om du ska äta på enkla matställen utanför turistområden.

Vaccinet som skyddar mot Tyfoid heter Vivotif och är ett tablettvaccin.

Vaccination – Intervall

Efter 3 doser med Vivotif blir du skyddad mot tyfoid i tre år. Om du skulle behöva fortsatt skydd bör vaccinationen genomföras igen.

Prislista – Klicka här