Stockholm Medical Office

Företagshälsovård

Flexibla företagslösningar

Konkurrenskraftiga priser

Erfaren personal

Kollektivavtal

Områden

Vårt koncept lägger tyngd på enkelhet och bra service.
Ett heltäckande paket som gör det smidigt att erbjuda förstklassig hälsovård till dina medarbetare.

Hälsokontroll

Drogtest

Rehabilitering

Vaccination

HLR-utbildning

Sjukvård

Ergonomi

Psykolog

KBT

Medicinska intyg

Kom igång

Ring upp oss eller lämna dina kontaktuppgifter

Vi tar kontakt med dig för att förstå era behov

Vi sätter upp ett startpaket som speglar era behov

Frågor & svar

Kan jag som chef få en indikation om mina medarbetares allmänna hälsotillstånd?

Informationen på individnivå är självklart sekretessbelagd. Däremot kan du som beställare få en månatlig uppdatering på den generella mentala hälsan på företaget. Detta kan användas som insiktsfullt underlag under organisationsförändringar eller liknande, så att ni kan följa hur arbetsstyrkans mående påverkas och erbjuda in rätt stöd.

Kan vi sätta ett kostnadstak?

Ja, vi skräddarsyr upplägget så att antalet eskalerade medarbetare inte gör att överenskommen budget överskrids. Självklart går det även bra att testa oss på ett mindre antal medarbetare för att sedan skala upp successivt.

Hur mycket tid förväntas varje anställd lägga?

Det är såklart helt beroende på hur behovet och intresset ser ut. För anställda som blir tilldelade klinisk hjälp, vid exempelvis sjukskrivning, kan det krävas att man lägger ner tid varje vecka. För någon utan direkt problematik är upplägget mer fritt.