Stockholm Medical Office

Avtal Företagshälsovård


Omfattning

Tillgång ges till att under avtalstiden utan dröjsmål nyttja samtliga företagshälsovårdstjänster som erbjuds enligt prislista/utbud som presenteras på hemsidan.

Avtalstid

Från avtalets undertecknande tills vidare. Ömsesidig uppsägningstid är 6 månader. Uppsägning skall ske skriftligen. Företaget skall årsvis insända aktuell personallista med namn, personnummer och löpande underrätta Stockholm Medical Office vid nyanställningar och uppsägningar.

Ersättning   

Ersättning utgår enligt aktuell prislista, se vår hemsida. Serviceavgift (SEK 600) per anställd och år betalas årsvis i förskott. Ersättning för hälsokontroll utgår enligt aktuell prislista. Hälsokontrollen rabatteras med SEK 100 för under avtalstiden samt dras serviceavgiften om SEK 600 dessutom av från normalpriset på hälsokontrollen. Betalningsvillkor faktura 10 dagar. Detaljer för önskade intervaller och debiteringar:

Personal över 50 år kallas för hälsokontroll:  . Personal under 50 år kallas för hälsokontroll : .

Arbetsgivaren betalar för de anställda:

Hälsokontroll 

Hälsokontrollen utgör alltid basen i företagshälsovården. Utföres snarast efter avtalets ingående och debiteras särskilt i anslutning därtill.

Leave this empty:

Stockholm Medical Office https://stockholmmedicaloffice.com
Information
Avtalsnamn: Avtal Företagshälsovård
Avtal ID: ed314d9e16f257d6ed820dfc30301b157678f06e
Tid Händelser
30 September, 2018 21:50 CESTAvtal Företagshälsovård Uploaded by Filip Lind - info@stockholmmedicaloffice.se IP 194.17.209.106

Avtal Företagshälsovård

 

Omfattning

Tillgång ges till {Företag (Förnamn):6.3} att under avtalstiden utan dröjsmål nyttja samtliga företagshälsovårdstjänster som erbjuds enligt prislista/utbud som presenteras på hemsidan.

Avtalstid

Från avtalets undertecknande tills vidare. Ömsesidig uppsägningstid är 6 månader. Uppsägning skall ske skriftligen. Företaget skall årsvis insända aktuell personallista med namn, personnummer och löpande underrätta Stockholm Medical Office vid nyanställningar och uppsägningar.

Ersättning   

Ersättning utgår enligt aktuell prislista, se vår hemsida. Serviceavgift (SEK 600) per anställd och år betalas årsvis i förskott. Ersättning för hälsokontroll utgår enligt aktuell prislista. Hälsokontrollen rabatteras med SEK 100 för {Företag (Förnamn):6.3} under avtalstiden samt dras serviceavgiften om SEK 600 dessutom av från normalpriset på hälsokontrollen. Betalningsvillkor faktura 10 dagar. Detaljer för önskade intervaller och debiteringar:

Personal över 50 år kallas för hälsokontroll: {Hälsokontroll över 50 år:11}. Personal under 50 år kallas för hälsokontroll : {Hälsokontroll under 50 år:12}.

Arbetsgivaren betalar för de anställda: {Arbetsgivaren betalar för: (Hälsokontroll):15.1}, {Arbetsgivaren betalar för: (Vaccination influensa):15.2}, {Arbetsgivaren betalar för: (Vaccination TBE):15.3}, {Arbetsgivaren betalar för: (Vaccination resevaccin/övriga):15.4}, {Arbetsgivaren betalar för: (Sjukvård privat):15.5}

Hälsokontroll 

Hälsokontrollen utgör alltid basen i företagshälsovården. Utföres snarast efter avtalets ingående och debiteras särskilt i anslutning därtill.