Seniorhälsa

Stockholm Medical Office - Seniorhälsa har specialutformat en utbyggd hälsokontroll som skräddarsytts för att förebygga så många avvikelser och sjukdomsfall som möjligt. Vi har under de 13 åren vi utfört specialanpassade hälsokontroller för seniorer fått en fantastisk positiv ''feedback'' från alla patienter. Inte minst har vi kunnat märka av hur hälsan för många av våra pensionärer avsevärt förbättrats genom tidigt insatta läkaråtgärder vid upptäckta avvikelser i hälsan.

Om du är medlem i SPF, PRO eller Smart Senior erhåller du en avtalad rabatt på hälsokontrollen.

Hälsokontroll
seniorhälsa