Psykoterapi

Stockholm Medical Office och City Psykologhus arbetar inom vårt område psykoterapi under samma flagg i ett mycket nära ''joint-venture''.

City Psykologhus är beläget mitt i Stockholm city vid Hötorget och erbjuder tjänster inomföljande områden:

- Företagshälsovård: psykologbedömning, stress- och krishantering

- Psykoterapi: krisbearbetning, individual- och parterapi, familjerådgivning

- Psykologutredning: neuropsykiatrisk utredning, begåvningsbedömning och adoptionsutredning

På City Psykologhus arbetar dubbellegitimerade psykologer, det innebär att vi även är legitimerade psykoterapeuter och/eller specialister i klinisk psykologi. Vid behov samarbetar vi med läkare som är specialister i psykiatri.

City Psykologhus arbetar utifrån en tydlig värdegrund: professionalitet och kompetens,tillgänglighet och lika behandling av våra patienter.