1Nöjd Medarbetar Index
2Fråga 1
3Fråga 2
4Fråga 3

Nöjd Medarbetar Index

 

Du kommer nu få svara på tre frågor som handlar om er nöjdhet på arbetsplatsen. Baserat på svaren från er arbetsplats kommer vi att sammanställa ett NMI-värde som är en siffra mellan 0-100 där en högre siffra betyder att medarbetarna är nöjda och en lägre siffra betyder att det finns ett missnöje.

Denna NMI-siffra kan användas för att mäta mot tidigare undersökningar eller som en jämförelse mot andra företag som också gjort en NMI-undersökning.