Läkarintyg körkort ADHD Stockholm

Läkarintyg

Transportstyrelsen kräver ett läkarintyg av dig med ADHD/ADD vid ansökan av körkortstillstånd. Detta intyg kan vi hjälpa dig med att utfärda på Stockholm Medical Office.

Blankett

Om Transportstyrelsen skickat en blankett till dig behöver du inte ta med den. Hos oss på Stockholm Medical Office har vi alla blanketter digitalt för att ge snabbast möjliga service.

Läkare

Våra doktorer som utfärdar dessa läkarintyg är specialistutbildade i allmänmedicin. Detta är en behörighet som Transportstyrelsen kräver för att få utfärda läkarintyget.

Vad ska jag ta med?

Ta med Dig legitimation, eventuell medicinlista, medicinsk historik och annan relevant dokumentation vid Ditt besök till oss.

Pris

1000 + moms = 1250:-

Boka tid

Tel: 08 545 816 70 eller onlinebokning
Mail: info@stockholmmedicaloffice.se

Kontaktinformation

Kommendörsgatan 44, 114 58 Stockholm08-545 816 70Info@stockholmmedicaloffice.se

Öppettider

Måndag-Torsdag07:30 - 17:00
Fredag07:30 - 16:00

Läkarintyg körkort ADHD stockholm

Om du behöver ett läkarintyg för att styrka din lämplighet för att få inneha körkort vid en neuropsykiatrisk diagnos – ADD, ADHD, autismspektrumtillstånd, Aspergers Syndrom eller liknande?

Transportstyrelsen kräver ett läkarintyg av dig när du ansöker om körkortstillstånd för första gången, eller när du behöver läkarintyg för att få behålla ditt körkort eller körkortstillstånd, till exempel om du tar mediciner eller på grund av avslutad medicinering.

Om ADHD

ADHD

Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en mental störning av neurodevelopmental typen. Det kännetecknas av problem med uppmärksamhet, överdriven aktivitet eller svårighet att kontrollera beteende som inte är lämpligt för en persons ålder. Symptomen uppträder innan en person är tolv år gammal, är närvarande i mer än sex månader och orsakar problem i minst två inställningar (till exempel skol-, hem- eller fritidsaktiviteter). Hos barn kan problem med uppmärksamhet leda till dålig skolprestanda. Även om det orsakar försämring, särskilt i det moderna samhället, har många barn med ADHD ett bra uppmärksammingsområde för uppgifter som de tycker är intressanta.

Studier

Trots att den vanligast studerade och diagnostiserade psykiska störningen hos barn och ungdomar är den exakta orsaken okänd i de flesta fall. Det påverkar cirka 5-7% av barnen när de diagnostiseras via DSM-IV-kriterierna och 1-2% när de diagnostiseras via ICD-10-kriterierna. Från och med 2015 beräknas det påverka 51,1 miljoner människor globalt. Priserna är lika mellan länder och beror mest på hur det diagnostiseras. ADHD diagnostiseras ungefär tre gånger oftare hos pojkar än hos tjejer, även om sjukdomen ofta ignoreras hos tjejer eftersom deras symptom skiljer sig från pojkarna. Omkring 30-50% av de personer som diagnostiserats i barndomen fortsätter att ha symptom i vuxen ålder och mellan 2-5% av vuxna har tillståndet. Villkoren kan vara svår att skilja sig från andra förhållanden, liksom att skilja sig från höga aktivitetsnivåer som fortfarande ligger inom ramen för normativa beteenden.

Rekommendationer

ADHD-ledningsrekommendationerna varierar beroende på land och brukar innebära en kombination av rådgivning, livsstilsförändringar och mediciner. Den brittiska riktlinjen rekommenderar endast mediciner som en förstahandsbehandling vid barn som har svåra symtom och att medicinen ska övervägas hos dem med måttliga symptom som antingen vägrar eller misslyckas med att förbättra med rådgivning, men för vuxnamedicin är en förstahandsbehandling. Kanadensiska och amerikanska riktlinjer rekommenderar att läkemedel och beteendeterapi används tillsammans som förstahandsbehandling utom för barn i förskola. Stimulerande medicineringsterapi rekommenderas inte som förstahandsbehandling vid förskolebarn i endera riktlinjen. Behandling med stimulantia är effektiv i upp till 14 månader; Emellertid är dess långsiktiga effektivitet oklart. Ungdomar och vuxna tenderar att utveckla klara färdigheter som utgör en del av eller alla deras funktionsnedsättningar.

ADHD/ADD

Den medicinska litteraturen har beskrivit liknande symptom som ADHD sedan 1800-talet. ADHD, dess diagnos och dess behandling har ansetts kontroversiella sedan 1970-talet. Kontroverserna har involverat kliniker, lärare, policymakers, föräldrar och media. Ämnen innefattar ADHDs orsaker och användningen av stimulantmedicin i behandlingen. De flesta vårdgivare accepterar ADHD som en äkta sjukdom hos barn och vuxna, och debatten i det vetenskapliga samfundet fokuserar huvudsakligen på hur det diagnostiseras och behandlas. Villkoren var officiellt känd som attention-deficit disorder (ADD) från 1980 till 1987, medan före detta det var känd som hyperkinetisk reaktion av barndomen.

 

Källa.

Våra andra läkarintyg

Körkort C/D/E

Pris: 800 + moms = 1000:-

Körkort ADHD

Pris: 1000 + moms = 1250:-

Körkort Taxi

Pris: 800 + moms = 1000:-

Sjöfart

Pris: 800 + moms = 1000:-

Försäkring

Pris: Kontakta oss

Inställd resa

Pris: 800 + moms = 1000:-

Maraton

Pris: 1200 + moms = 1500:-

Övriga intyg

Pris: Kontakta oss