Läkarintyg för lokförare spårintyg TSFS 2011:61

 

Vi utfärdar läkarintyg för lokförare enligt TSFS 2011:61. Vi har godkända läkare av Transportstyrelsen för utfärdande av dessa läkarintyg. Läkarintyg för lokförare krävs för lokförare i huvudspår, växlare i huvudspår eller utförare av spärrfärd i huvudspår.

 

Lokförare

 

Lokförare är den person som framför ett tåg eller lokomotiv. Jobbet kräver kontinuerlig uppmärksamhet och hög grad av kontroll. De flesta lokförare arbetar i sex timmarspass. Lokförare klassas som ett väldigt svårt arbete vilket gör att den medicinska kontrollen är av extra stor vikt. Alla lokförare är av lagkrav tvunga att genom gå en hälsoundersökning samt få ett läkarintyg utfärdat med kontinuerliga mellanrum.

 

Vi utfärdar även läkarintyg för spår- och tunnelbanearbeten. Klicka här för att komma till sidan för spår- och tunnelarbete.