Läkarintyg Alkohol/Droger körkort

Få tillbaka och behålla körkortet

Ett läkarintyg med provtagningar för alkohol och droger krävs av olika skäl, exempelvis:

  • Återkallat körkort efter trafiknykterhetsbrott/rattfylleri.
  • Narkotikabrott, LOB, tidigare missbruk, beroendediagnos eller läkares anmälan.

 

Om läkarintyget

Om du har eller har haft ditt körkort indraget och spärrtiden är längre än ett år, måste du hos Transportstyrelsen ansöka om ett nytt körkortstillstånd och bifoga ett giltigt läkarintyg.

Ansökan om körkortstillstånd kan göras när det återstår sex månader av spärrtiden. Du bör ansöka i god tid eftersom Transportstyrelsen beslutar om provtagningar under minst sex (6) månader innan ett läkarintyg kan utfärdas.

Inskrivningssamtal hos oss

Första besöket är ett så kallat inskrivningssamtal hos oss. Detta sker på en förbokad tid med en läkare. Under besöket går Du igenom ärendet och får information om hur det kommer att gå till under den tid proverna skall lämnas. Det är viktigt att Du till mötet tar med Dig det föreläggande Du fått från Transportstyrelsen. Det är alltså inte återkallelsebeslutet av körkortet utan föreläggandet Du fått efter att du ansökt om körkortstillstånd som behövs. Medtag också eventuell medicinlista eller om Du står på några tillfälliga receptordinationer.

De första proverna lämnas också i samband med detta första besök. Proverna är vid detta tillfälle också lite mer omfattande.

Besöket är till för att vi skall få en så god inblick i Ditt ärende som möjligt men också för att Du skall känna Dig väl omhändertagen och bekväm med den kommande tiden tillsammans här hos oss på Stockholm Medical Office.

Alkoholprover och drogtester

Alla prover tas alltid hos oss på Stockholm Medical Office i en trevlig och bekväm miljö hos en av våra sjuksköterskor som tar hand om Dig på bästa sätt.

Vi kommer att kalla Dig varje gång Du ska lämna prover. Provtagningarna sker alltid oannonserat och Du kommer därför att få kallelserna med kort varsel. Detta är ett krav från Transportstyrelsen.

När alla prover är klara blir du kallad till ett läkarbesök då intyget utfärdas och lämnas in till Transportstyrelsen.

Alkoholprover

Blodproverna kallas för alkoholmarkörer och visar förhöjda värden vid överkonsumtion av alkohol (visar på regelbundet och högt intag av alkohol över en längre tidsram).

Levervärden kan vara förhöjda av andra medicinska orsaker och i vissa fall kan vi behöva utreda detta med kompletterande prover.

Narkotikaprover

Narkotikaanalyser sker genom lämnande av urinprov. Urinens kreatininvärde redovisas i läkarintyget. Ett lågt kreatininvärde innebär att du har druckit stora mängder vätska innan – urinen blir mycket ljus och drogtestet blir då ogiltigt. Det är viktigt att Du tänker på detta inför besöket.

Tar du något läkemedel som skulle göra Ditt prov positivt måste du då kunna uppvisa recept eller medicinlista.

Våra andra läkarintyg

Körkort C/D/E

Pris: 800 + moms = 1000:-

Körkort ADHD

Pris: 1000 + moms = 1250:-

Körkort Taxi

Pris: 800 + moms = 1000:-

Sjöfart

Pris: 800 + moms = 1000:-

Försäkring

Pris: Kontakta oss

Inställd resa

Pris: 800 + moms = 1000:-

Maraton

Pris: 1200 + moms = 1500:-

Övriga intyg

Pris: Kontakta oss