Hälsokontroll - Kista Galleria - Kista

Stockholm Medical Office har under 30 år blivit känd som specialisten på hälsokontroller och hälsoundersökningar och utvecklat “den riktiga hälsokontrollen” som sitt kännetecken. Våra innerstadsmottagningar tar dagligen emot patienter från hela länet och inte helt ovanligt även från närliggande städer.

Vi har därför länge planerat att etablera oss i någon av de större galleriorna i Stockholms närhet för att komma närmare våra alltfler patienter som nu kommer resande för att utföra sina hälsokontroller hos oss.

Hälsokontroll & Hälsoundersökning Kista

Kista Galleria

Stockholm Medical Office har därför from januari 2020 en ny stor mottagning på bästa läge i Kista Galleria. Mottagningen har flera behandlingsrum och ligger väl synlig i plan E. Vi har sjuksköterskor och tre läkare på plats sju dagar i veckan. Detta innebär att vi kan erbjuda hälsokontroller och hälsoundersökningar alla dagar, inte bara måndag-fredag som på våra kliniker i innerstaden, utan även på lördagar och söndagar. Mottagningen är toppmodern och erbjuder förutom hälsokontroller även alla sorters vaccinationer; resevaccin, grundvaccin, fästingvaccin och influensavaccin.

Valet för denna nyetablering för Stockholm Medical Office föll på Kista då detta är ett område med nästan 40.000 boende i direkta närområdet och ytterligare 100.000 i områdena runt omkring. I Kista arbetar också över 60.000 människor dagligen i direkt anslutning till Kista Galleria.

Varmt välkommen att boka din nästa hälsokontroll hos oss på Stockholm Medical Office - Kista.