Företagshälsovård

Stockholm Medical Office är en modern företagshälsovård med alla komponenter och kompetenser som krävs för att leverera en komplett lösning för alla typer av företag och organisationer, stora som små.

Stockholm Medical Office är idag det självklara valet för ett mycket stort antal företag, stiftelser, myndigheter och ambassader i Stockholm.

Teckna avtal / PrisVåra tjänster

Hälsokontroll

All vår företagshälsovård utgår ifrån en klassisk hälsokontroll, ett väl beprövat sätt att mäta varje individs hälsa.

Läkarintyg

Sedan starten år 1989 har vi utfärdat läkarintyg dagligen. Detta har gjort oss till specialisten på läkarintyg.

Psykoterapi

Vi har en mycket välslipad psykoterapienhet bestående av tre olika typer av kompetenser beroende på behov.

Drog- och alkoholtest

Att göra en alkoholtest kan man göra på en enskild anställd om man misstänker att denne är påverkad.

Vi har det ni behöver

Sjukvård

Stockholm Medical Office förmedlar kontakt med lämplig läkare vid sjukdom.

Ergonomi

Vår ergonom Jan-Erik Ståhl erbjuder ergonomiutbildningar på företag med individuella arbetsplatsbesök och efterföljande rapportsammanställning.

Förändringsledning

Vi erbjuder förändringsarbete på individnivå. Identifiera drivkrafter, att sätta meningsfulla mål, intentioner, ramar, nyckelfaktorer för förändring.

Arbeta förebyggande

Tidigare upptäckter av avvikelser leder till snabbare behandlingar och tillfrisknanden samt undviker sjukskrivningar, oro och stressmoment i onödan.

Varför hälsokontroll?

Tidigare upptäckter av avvikelser leder till snabbare behandlingar och tillfrisknanden samt undviker sjukskrivningar, oro och stressmoment i onödan. I de fall som det behövs tillhandahålls alla tjänster såsom rehabilitering, stresshantering, förändringsledning, arbetsteknik- och arbetsmiljö, ergonomi och naprapati.

Hälsokontrollens innehåll

 • Vilo-EKG
 • Blodtrycksmätning i relativ vila
 • Syntest på lång och nära håll
 • Audiogram – hörseltest
 • PEF-mätning/minispirometri
 • Uträkning av BMI och midjemått
 • Urinprov avseende protein och glukos
 • Avföringsprov erbjuds till personer över 40 år.
 • Blodprov av:
 • Blodvärde
 • Röda & vita blodkroppar
 • Blodplättar
 • Snabbsänka
 • Njurvärde
 • Järnvärde
 • Levervärde
 • Urinsyra
 • Blodsocker
 • Blodfetter
 • Gott & ont kolesterol
 • Vitamin B12 (Personer över 40 år)
 • TSH (Sköldkörtelprov kvinnor över 40 år)
 • PSA (Prostataprov män över 40 år)
 • HBA1C (Långtidsblodsocker vid BMI över 30)

Så fungerar det

Hälsokontrollen utförs av sjuksköterska och följs upp med besök hos läkare.

Hälsokontroll

All vår företagshälsovård utgår ifrån en klassisk hälsokontroll, ett väl beprövat sätt att mäta varje individs hälsa och få en löpande kännedom om aktuell hälsostatus.

Läs mer

Drogtest- och alkoholtest

Drog/alkoholtest för enskild medarbetare

Att göra en alkoholtest, likt den man gör i trafiken (promilletest), kan man göra på en enskild anställd om man misstänker att denne är påverkad. Man måste dock kunna finna ett skyddsbehov, dvs personen skall kunna åsamka skada för sig själv eller arbetet, tex köra ett fordon eller bete sig illa inför kunder eller medarbetare. Är det helt uppenbart att personen är påverkad är det självklart att man kan kräva detta.

 

Vid misstanke om drogmissbruk gäller detta på samma sätt.

 

Man kan också vid misstanke om ett högt alkoholintag generellt enligt ovan göra ett drog/alkoholtest. Detta visar droganvändning och hur stort generellt alkoholintag man har (CDT). Drog/alkoholtest för samtliga medarbetare eller en avdelning

 

Det vanligaste är att upprätta en policy i företagets arbetsmiljöplan (godkänt och sanktionerat av fackförbunden) där man beslutar om en generell drog/alkoholtest på arbetsplatsen.

 

I denna policy kan också konsekvenserna av alkohol/drogmissbruk anges.

 

Tillvägagångssättet rent praktiskt är att man talar om för personalen att man bestämt att man på arbetsplatsen, oannonserat, kommer att genomföra en alkohol och drogtest för alla, kanske uppdelat på grupper olika dagar. I detta fall kommer vi till arbetsplatsen (eller gruppen till oss) och tar dessa prover. (blodprov + urinprov). Personalen ger ett skriftligt medgivande att de delger sina resultat till företaget.

 

Drog- och alkoholtest (inkl. normalt drogtest och CDT) 995:-

 

​Stort drog- och alkoholtest (Stort och specifikt drogtest samt CDT. Analyseras av Karolinska Klinisk Farmakologi.) 1900:-

 

​Rekryteringshälsokontroll med drog- och alkoholtest. 4200:-

 

​PETH – Extra alkokoltest utöver sedvanliga CDT (Peth är en 100% precis alhoholmarkör) 745:-

Uppföljning

Droger:

Vid ett positivt utslag på drogdelen kallar vi alltid patienten till oss för ett utförligare drogtest (analyseras av Karolinska Universitetslaboratorium) Detta visar på exakt mängd och substanser.

Efter detta sätts en individanpassad rehabilitering igång som kan se ut på många sätt, allt beroende på hur medarbetaren mår och vilka orsaker som ligger bakom. Vi använder oss då av företagssjuksköterska, läkare, KBT-terapeut, psykologer m.m. med olika upplägg för varje situation. Innan en process inleds kallas till ett första möte mellan läkare (i vissa fall företagssjuksköterska), medarbetaren och representant från arbetsgivaren.

Alkohol:

Vid ett alkoholtest som visar påverkan på arbetstid liknar processen den för droger. Vid ett förhöjt så kallat CDT, som tas i drog/alkoholtesten är gången lite svårare. Det är ju inte ”förbjudet” att nyttja alkohol på sin fritid och gränsdragningen är därför svår om personen inte uppvisar problem uppenbart på jobbet. (utan att vara onykter)

När man före eller efter ett alkoholtest (CDT) misstänker eller ser på testet att en enskild medarbetare har problem är fortfarande det bästa att kalla denna till sig (närmsta chef), be att medarbetaren frivilligt kommer till oss för att tala om situationen, med eller utan arbetsgivare. I många fall är en bra början att sitta ner med en företagssjuksköterska i lugn och ro och lägga upp en plan. Det mest vanliga, lång erfarenhet, är att personen frivilligt går med på detta och kanske tom blir lättad över att ha blivit sedd.

Drog- och alkoholtest

Att göra en alkoholtest, likt den man gör i trafiken (promilletest), kan man göra på en enskild anställd om man misstänker att denne är påverkad.

Mobilt team

Vi kommer till er!

 

Vi har ett fullt utrustat team av sjuksköterskor och läkare som utför hälsokontroller och vaccinationer på er arbetsplats. Detta är smidigt och enkelt för er som är flera. Vi täcker hela Storstockholm med kranskommuner.

 

Vid hälsokontroller på plats bokar vi in er som vanligt, men med mottagning hos er. Vi har med oss allt som behövs för att genomföra en hälsokontroll på plats med toppmodern portabel utrustning i vår fullt ekiperade läkarbil.

 

Nu i kommande influensatider kommer vi ut till er arbetsplats med sjuksköterska och läkare och vaccinerar hela personalen på en gång, detta är snabbt och effektivt. Vi har självklart också med oss andra vaccinationer om det är någon som skall fylla på sitt TBE-skydd, grundskydd eller planerar en utlandsresa och behöver vaccination för detta.

 

Tala med oss så bokar vi in lämplig dag!

Mobilt team

Vi har ett fullt utrustat team av sjuksköterskor och läkare som utför hälsokontroller och vaccinationer på er arbetsplats. Detta är smidigt och enkelt för er som är flera. Vi täcker hela Storstockholm med kranskommuner.

Utbildning

I kursen lär ni er nyttiga kunskaper om hur man ger livräddande hjärt- och lungräddning i kombination med hanterande av en hjärtstartare. Utbildningen behandlar teoretiska och praktiska moment där ni kursdeltagare lär er hjärt- och lungräddning (HLR), att agera rätt vid luftvägsstopp samt hantera en hjärtstartare på bästa sätt.

Ni deltagare får träna på professionella dockor och lära er grunder i första hjälpen, HLR med övningsmaskin, så kallad AED-trainer.

Efter genomförd kurs får ni alla deltagare ett kompetensbevis för utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare som uppfyller Svenska HLR-Rådets riktlinjer och kvalitetssäkrar arbetsplatsen som hjärtsäker zon.

Denna utbildning kommer att kunna bli de viktigaste investerade två timmarna i ditt och någon annans liv.

Vi på Stockholm Medical Office önskar er välkomna!

Köpa hjärtstartare

Hos oss kan ni köpa en hjärtstartare. Kontakta oss så berättar vi mer!

Hjärt- och lungräddningskurs

Efter genomförd kurs får ni alla deltagare ett kompetensbevis för utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare som uppfyller Svenska HLR-Rådets riktlinjer och kvalitetssäkrar arbetsplatsen som hjärtsäker zon.

Läs mer

Alla våra tjänster

Vi vet att det inte räcker med att endast arbeta för att göra företaget eller organisationen i sig frisk utan hos oss är hela företagshälsovården individanpassad vilket innebär att vi utgår i från varje persons behov och hälsa och skapar med detta som utgångspunkt mycket friskare företagsmiljöer.
All vår företagshälsovård utgår ifrån en klassisk hälsokontroll, ett väl beprövat sätt att mäta varje individs hälsa och få en löpande kännedom om aktuell hälsostatus. I de fall som det behövs tillhandahålls alla tjänster såsom rehabilitering, stresshantering, förändringsledning, arbetsteknik- och arbetsmiljö, ergonomi och naprapati.
Hälsokontroll
Läkarintyg
HLR-utbildning
Sjukvård
Cancerterapi
Vaccination
Psykoterapi
Förändringsledning
Ergonomi
Drog- och alkoholtest
Mobilt team
Rehabilitering
Sjukskrivning
Adress

Kommendörsgatan 44, 114 58 Stockholm, T-bana Karlaplan

Öppettider

Måndag - Torsdag 07.30 - 17.00 | Fredag 07.30 - 16.00

Kundtjänst

Har du någon fråga? Ring oss: 08-545 816 70

Kontakta oss via mail

Skicka oss ett email: info@stockholmmedicaloffice.se