Förändringsledning

Vår förändringsledare Pia Ståhl är mentor i Almi Företagspartners Mentorprogram

Identifiera drivkrafter, att sätta meningsfulla mål, intentioner, ramar, nyckelfaktorer för förändring. Skapar expansionsutrymme för kongruenta ledare med perspektiv på sig och sin organisation.

Vi erbjuder förändringsarbete på individnivå.

  • Ledningsgrupper
  • Ledare och chefer
  • Arbetssätt
  • Individer
  • Kommunikationsförståelse

På väg till Aktivitetsbaserat Kontorslösning

Allt fler organisationer omformar kontorsmiljön för att stödja nya, moderna sätt att jobba. Aktivitetsbaserade kontor kan spara lokalyta och öka flexibiliteten i bemanningen, samtidigt som de erbjuder miljöer både för möten och för koncentrerat arbete. Att göra kontoret aktivitetsbaserat handlar i lika hög grad om nya arbetssätt och ny kultur som om arkitektur och möbler. Passar det för alla verksamheter? Är det bra för arbetsmiljön, och hur gör man för att åstadkomma en positiv process? Finns det ergonomiska problem i aktivitetsbaserade kontor? Vad krävs för att förändringsprocessen mot aktivitetsbaserat ska lyckas?
Vad är det som händer med människor generellt i en förändringsprocess? Vad är det som händer specifikt när organisationen går över till en Aktivitetsbaserad arbetsmiljö? Vad händer i relationer, i grupper, i organisationen? Vad är det som skapar motstånd? Hur kan vi skapa engagemang istället för oro?

Vår utbildning tar en utgångspunkt i den psykosociala, organisatoriska och fysiska arbetsmiljön och inte minst att detta är en förändringsprocess. Att flytta möbler och människor utan att ”flytta beteenden” ger ett flexkontor, oavsett vad avsikten var.

n utbildning som riktar sig till ledare och chefer, skyddsombud eller medarbetare, kort sagt en utbildning för att öka förståelsen för hur jag ska kunna hantera trycket uppifrån, från sidan och inte minst inifrån. Hur ska jag hantera de krav jag står inför? Hur ska jag kunna brinna för mitt jobb och mitt uppdrag utan att riskera att bränna ut mig? Hur kan jag leda mig själv och möta andra? Målet är att du som deltar ska få en fördjupad förståelse för vad som skapar stress och vad du kan och bör göra för minimera riskerna för ohälsa.
Syftet är också att ge grundläggande kunskaper om vad kommunikation och förändringsprocesser består av och hur detta påverkar beteenden, samarbete och utveckling, detta för att stärka dig i din roll. För att kunna förändra egna och andras attityder och beteenden, och för att skapa bättre förutsättningar för en meningsfull helhet, krävs ny kunskap för att möta dagliga situationer på ett nytt sätt. Denna nya kunskap får du under dessa två dagar utan vare sig pekpinnar eller dåliga samveten. Dagarna innehåller föreläsningar, övningar, reflektioner, praktiska genomgångar, erfarenhetsutbyte, diskussioner och sammanfattningar samtidigt som vi har roligt och trivs.

Att brinna utan att bli utbränd