Stockholm Medical Office

Bli företagskund hos oss

Bli företagskund
hos oss

Företagshälsovård

Stockholm Medical Office har sedan sin start år 1989 varit det självklara valet för många företag, organisationer och ambassader och har genomfört mer än 200 000 hälsoundersökningar för mer än 800 företag. Mottagningen är belägen centralt på Östermalm i Stockholm. Priserna på våra tjänster sätter vi lågt för att bygga långa relationer med våra kunder och patienter.

All vår företagshälsovård utgår ifrån en klassisk hälsokontroll, ett väl beprövat sätt att mäta varje individs hälsa och få en löpande kännedom om aktuell hälsostatus. Vår hälsokontroll är enligt många den bästa i sitt slag och innefattar två moment, första besök med sjuksköterska och efterföljande uppföljning hos läkare.

Utöver hälsokontrollen får du som företagskund möjlighet till:

Utöver hälsokontrollen får du som företagskund möjlighet till:

  • Drogtest
  • Rehabilitering
  • Vaccination
  • HLR-utbildning
  • Sjukvård
  • Ergonomi
  • KBT
  • Medicinska intyg

Teckna avtal

Vi tecknar ett avtal gällande våra tjänster enligt gällande prislista. För bästa samarbete utser företaget en kontaktperson som är länken mellan oss och företaget. Vi strävar efter en god dialog så att alla medarbetare blir kallade och är välinformerade inför sin hälsoundersökning.