Avtalsbekräftelse

Välkommen till Stockholm Medical Office och tack för att du väljer oss!
1. E-post med avtal

Vi har ett e-post till er där ni finner ett bifogat avtal samt instruktioner om vart avtalet skall skickas.

2. Underteckna

Firmatecknare undertecknar avtalet.

3. Skicka tillbaka

För att gå vidare skriver ni under avtalet och e-postar tillbaka det eller skickar per post.