Andrea Pohl - KBT

Vår hjärna ser likadan ut idag som för 40 000 år sedan och har som primär uppgift att öka våra överlevnadschanser. Situationer hjärnan tolkar som hotfulla aktiverar vårt kamp- och flyktsystem. När kamp och flyktsystem är mer aktivt än trygghetssystemet begränsas våra kognitiva förmågor.

Vi vet idag att vi kan förändra våra tankar och beteenden genom att skapa nya kopplingar mellan nervceller. Under sessionerna identifieras ”här och nu” situationer för att utforska individens automatiska tankar och beteendemönster. Syftet är att pröva och tillämpa nya strategier (utveckla nya kopplingar mellan nervceller) för önskad förändring. Med förbättrade kognitiva färdigheter ökar vårt handlingsutrymme och vi upplever färre situationer stressande.

Min specialistkompetens inom företagsledning, stress och stressrelaterad ohälsa har gjort att jag jobbar mycket med ledare. Mitt fokus handlar mycket om att skapa förutsättningar för hållbar prestation och välmående genom att utgå från individens förutsättningar, aktuell livssituation och utvecklingsmöjligheter.